Ava
JMT RACING MERCH NÜÜD SAADAVAL - Vaata lähemalt 👉
JMT RACING MERCH NÜÜD SAADAVAL - Vaata lähemalt 👉

Müügitingimused

E-POE MÜÜGITINGIMUSED

Käesolevad e-poe müügitingimused (edaspidi „Tingimused“) kohalduvad Mxstar OÜ (registrikood: 16592356, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 21, 10137, edaspidi „MXStar“) poolt opereeritava ja domeenil MXStar.eu asuva e-poe (edaspidi „E‑pood“) kasutamisel ja selle vahendusel tellimuste esitamisele ning müügitehingute teostamisele.

E‑poodi kasutades ning selle vahendusel tellimusi esitades kinnitab E‑poe kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) oma nõustumust käesolevate Tingimustega.

Kasutajale, kellega MXStar on sõlminud E‑poe vahendusel tellimuste esitamise osas eraldiseisva lepingu (edaspidi „Äriklient“), kohalduvad täiendavalt vastavas lepingus sätestatud tingimused. Kasutajat, kellega MXStar ei ole sellist eraldiseisvat lepingut sõlminud, samuti tarbijast Kasutajat, on käesolevates Tingimustes edaspidi käsitletud ka kui erakliendist Kasutajat (edaspidi „Eraklient“).

ÜLDSÄTTED
1.1. E-poe vahendusel toimub toodete (edaspidi „Toode“ või „Tooted“) müük Kasutajale. Toodete müük toimub vastavalt tellimuse esitamise hetkel kehtivatele Tingimustele.

1.2. Tingimused kehtivad tüüptingimuste ja üldiste ostu-müüki reguleerivate täiendavate lepingutingimustena Kasutaja ja MXStari vahel sõlmitavate igakordsete müügilepingute suhtes. Tingimused muutuvad müügilepingu sõlmimisega müügilepingu lahutamatuks osaks.

1.3. MXStaril on õigus Tingimusi muuta juhul, kui sellise vajaduse toovad kaasa muutused kehtivates õigusaktides või tavades, turu areng või vajadus täpsustada Toodete müügiga seotud asjaolusid või äririske. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad, kui need avaldatakse MXStari veebilehel www.mxstar.eu. Kui Kasutaja on vormistanud oma tellimuse enne muudatuste või täienduste jõustumist, kehtivad vastava tehingu suhtes tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimused.

HINNAD
2.1. Kõik E-poes näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hinnale lisandub tasu Toodete kohaletoimetamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis kuvatakse enne ostu sooritamist.

2.2. MXStaril on õigus igal ajal muuta E-poes kehtivaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Kasutaja poolt tellimuse vormistamist ja selle eest tasumist, kohustub MXStar tarnima Kasutajale vastavad Tooted tellimise hetkel kehtinud hindadega. Kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.3. MXStar jätab endale õiguse E-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ja tellitud Tooteid Kasutajale mitte tarnida, kui E-poes oli Toodete hind, kirjeldus või kvaliteet esitatud ebaõigesti või ostukorvi lõplik hind esitati tehnilise või muu vea tõttu ebaõigesti. MXStar teavitab vea leidmisest Kasutajat viivitamata. Kasutaja poolt avastatud vigadest palume teavitada aadressil info@MXStar.eu. Kui MXStar kasutab eelkirjeldatud juhtumil õigust müügilepingust taganeda, on Kasutajal võimalus osta samad Tooted vastavas MXStari teates märgitud õige hinnaga, tellides valitud kaubad E-poest uuesti. Eelkirjeldatud juhtumil müügilepingust taganemise korral ei ole Kasutajal õigust nõuda talle taganemisest tekkida võiva kahju hüvitamist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE
3.1. Kasutaja tellimus luuakse hetkel, kui Kasutaja vajutab Toote juures asuval nupul "Lisa ostukorvi". Tellimuses olevate Toodete arvu saab Kasutaja igal ajal kuni tellimuse vormistamiseni muuta ning Tooteid lisada või eemaldada. Kasutaja tellimus vormistatakse, kui Kasutaja vajutab nupule „Vormista ost“

3.2. Maksmine vormistatud tellimuse eest toimub Erakliendi puhul ettemaksu arve või Ärikliendi puhul kuni 7 kalendripäevase maksetähtajaga arve alusel. Kui enne ostu sooritamist E-poes vastavalt kuvatakse, on tasumine võimalik ka pangalingi või muude maksevõimaluste vahendusel.

3.3. Kui Kasutaja on valinud makseviisiks „Arvega tasumine“, siis toimub Toodete eest maksmine järgmiselt. Kasutaja vormistab E-poes tellimuse. Pärast tellimuse vormistamist saadetakse Kasutaja e-posti aadressile tellimuse kinnitus, kus on märgitud lisaks muudele andmetele tellimuse number ja viide (link) käesolevatele Tingimustele. Erakliendile edastatakse ettemaksuarve. Ärikliendilele edastatakse kuni 7 kalendripäevase maksetähtajaga arve. Edastatud ettemaksuarve või hilisema maksetähtajaga arve tuleb tasuda vastavalt selles märgitud tingimustele.

3.4. Kui Kasutaja on valinud makseviisiks „Pangalingiga tasumine“ või muu maksevõimaluse, toimub Toodete eest maksmine järgmiselt. Kasutaja vormistab E‑poes tellimuse ning maksab Toodete eest kohe Kasutaja valitud panga pangalingi või muu maksevõimaluse kaudu. Pärast maksmist saadetakse Kasutaja e-posti aadressile tellimuse kinnitus, kus on märgitud lisaks muudele andmetele tellimuse number ja viide (link) käesolevatele Tingimustele.

3.5. Makseviisid Maksekeskus AS vahendusel:

3.5.1. Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele (maksete algatamise teenusega), Pocopay

MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
4.1. Toote kirjelduse eksponeerimist E-poes käsitletakse pakkumusena müügilepingu sõlmimiseks. Toote kirjelduses on toodud esile Toote nimetus, ühikuhind ja põhiomadused. Toote osas kuvatud pildid on illustratiivse tähendusega. MXStaril on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate Toodete kogus või kehtestada ostu teostamisele muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi.

4.2. Müügilepingu sõlmimine toimub E-poe kaudu, kui Kasutaja edastab pärast Toodete väljavalimist MXStarile vormistatud tellimuse, vajutades nupule „Vormista ost“. Erakliendi puhul loetakse müügileping sõlmituks ning jõustunuks tellimuse eest tasumisega. Ärikliendi puhul loetakse müügileping sõlmituks ning jõustunuks, kui Ärikliendi e-posti aadressile jõuab kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta.

4.3. Kui Eraklient valib tellimuse esitamisel makseviisiks „Arvega tasumine“ ning tasub tellimuse eest hilinenult (ehk pärast ettemaksuarves sätestatud maksetähtaega), loetakse tasumist uueks pakkumuseks ja MXStar peab kas nõustuma müügilepingu sõlmimisega, saates Kasutajale müügilepingu kinnituse, või keelduma müügilepingu sõlmimisest. Tegemist on eraldi kinnitusega müügilepingu sõlmimise kohta, mis väljastatakse Kasutajale 7 kalendripäeva jooksul Kasutajalt makse laekumisest. Kui MXStar keeldub müügilepingu sõlmimisest, teavitab ta sellest Kasutajat 7 kalendripäeva jooksul Kasutajalt makse laekumisest. Viimasel juhul tagastatakse Kasutajale ostuhind hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul Kasutaja makse laekumisest.

4.4. Kasutaja kohustub müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Kasutaja peab tuvastama ja parandama mis tahes sisestusvead enne tellimuse vormistamist. Kui Kasutaja avastab sisestusvea pärast tellimuse vormistamist, on võimalik esitatud andmeid parandada teavitades sellisest vajadusest MXStari esimesel võimalusel aadressil info@mxstar.eu.

4.5. Pärast müügilepingu sõlmimist on Kasutajal võimalik müügilepingut muuta (näiteks osade Toodete ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel MXStariga.

4.6. Müügilepingu sõlmimise ametlikku aega arvestatakse MXStari serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Kasutaja veebilehitseja või arvuti ajale.

4.7. MXStar võib keelduda Kasutajaga müügilepingu sõlmimisest, kui Kasutaja rikub või on rikkunud mõnda MXStariga varasemalt sõlmitud müügilepingut. MXStar kontrollib müügilepingu sõlmimist takistada võivate asjaolude esinemist tuginedes Kasutaja poolt esitatud andmetele ja keeldub vajaduse korral Toodete müümisest Kasutajale. Müügilepingu sõlmimisest keeldumisest teavitatakse Kasutajat teatega e-posti teel, milles on märgitud müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus. Kui MXStar avastab müügilepingu sõlmimise järgselt müügilepingu sõlmimisest keeldumise aluse, võib MXStar müügilepingust taganeda ilma mis tahes sanktsioonide kohaldumiseta (vaata punkt 9.1.).

TOODETE KOHALETOIMETAMINE
5.1. Müügilepingut Toodete ostuks saab sõlmida Toodete tarneks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik. Eraldi kirjalikul kokkuleppel on võimalik tarne ka teistesse riikidesse.Tooted tarnitakse Kasutaja poolt märgitud aadressile vastavalt valitud kohaletoimetamise viisile, kusjuures kohaletoimetamise valikud kuvatakse E-poes enne ostu sooritamist.

5.2. Toodete kättesaamisel kohustub Kasutaja Toodete pakendid üle vaatama ning mis tahes väliste vigastuste korral teavitama neist MXStari viivitamatult eposti aadressil info@mxstar.eu.

5.3. MXStar eeldab, et Toodete kohaletoimetamise aadressil võtab Tooted vastu Kasutaja. MXStaril või tema poolt volitatud transporditeenuse pakkujal on õigus anda Tooted kohaletoimetamise aadressil üle teisele isikule, keda võib mõistlikult pidada Kasutaja esindajaks (näiteks füüsilise isiku puhul pereliige, asutuse puhul valvelaua töötaja).

5.4. Kasutaja nõustub, et juhul kui Kasutajal ei ole võimalik Tooteid kätte saada MXStariga kokkulepitud ajal (hõlmab nii saatmist Kasutajale kui ka Kasutaja poolset Tootele järeletulemist eraldi kokkuleppel), vastutab MXStar Toodete hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest üksnes MXStari poolse tahtliku või raskest hooletusest toime pandud rikkumise korral. Kui Kasutaja vastutab Toodete vastuvõtuviivituse eest, kohustub Kasutaja Toodete uuesti saatmise korral hüvitama MXStarile Toote saatmise kulu.

5.5. Tarneaeg sõltuvalt riigist alates 2 tööpäeva (Eesti), 3-4 tööpäeva (Soome ja Baltikum), muu Euroopa kuni 30 päeva.

5.6. Tarnepartnerid: Omniva, Itella ja DHL.

TARBIJAST KASUTAJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA
6.1. Tarbijast Kasutajal on õigus 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kätte saamisest müügilepingust taganeda, edastades vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ja oma arvelduskonto numbriga e-posti aadressile info@mxstar.eu ning tagastades Toote oma kulul MXStarile. Kasutaja võib müügilepingust taganemiseks esitada taganemisavalduse vabas vormis või kasutades sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi, mis on leitav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001?leiaKehtiv.

6.2. Tagastatav Toode peab sisaldama kõiki Toote pakendis sisaldunud esemeid ja kogu Tootega kaasas olnud dokumentatsiooni.

6.3. Kasutaja on kohustatud avama Toote originaalpakendi ettevaatlikult ja Toodet kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Kasutaja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Veendumaks Toote olemuses, omadustes ja toimimises, peab Kasutaja käsitlema ja kasutama Toodet üksnes nii nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Kui Toote sobivuse väljaselgitamiseks on vajalik Toote kasutamine, siis loetakse Toode kasutamata Tooteks, kui Toode on selle esialgses komplektsuses ja omadustega nagu see oli Toote kättesaamisel. Juhul, kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud, kaotab Kasutaja taganemisõiguse.

6.4. Taganemisõigus 14 kalendripäeva jooksul ei kehti järgnevate Toodete puhul:

6.4.1. Tooted, mis riknevad või vananevad kiiresti;

6.4.2. Tooted, mis on valmistatud Kasutaja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

6.4.3. Tooted, mis ei ole kõlblikud tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt teatavad riideesemed) ning kui need on pärast kohaletoimetamist avatud;

6.4.4. muud Tooted, mille puhul on taganemisõigus välistatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

6.5. Kasutaja ei saa müügilepingust taganeda Kasutustingimustes sätestamata muudel juhtudel või tingimustel, va kui vastava taganemisõiguse näeb ette imperatiivne seaduse säte.

6.6. Tagastatud Toodete eest tagastatakse Kasutaja arveldusarvele vastavate Toodete ostuhind hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättetoimetamisest MXStarile tingimusel, et sama tähtaja jooksul on vastavad Tooted tagastatud MXStarile.

6.7. Taganemisõiguse korral on Kasutajal õigus vahetada Toode mõne muu MXStari poolt müüdava Toote vastu. Sellisel juhul tasaarvestavad Kasutaja ja MXStar tagastatud Toote eest tasutud summa ja uue Toote müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt müügilepingule.

TARBIJAST KASUTAJA ÕIGUS ESITADA PRETENSIOON
7.1. E-poe vahendusel tarbijast Kasutajale müüdud Toodetele kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

7.2. Juhul, kui Kasutaja soovib esitada pretensiooni Toote lepingutingimustele mittevastavuse osas, tuleb see MXStarile esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Kasutaja sai teada, et Toode ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse e-posti aadressile info@mxstar.eu koos järgmise informatsiooniga:

7.2.1. Kasutaja nimi ja kontaktandmed;

7.2.2. Toote puuduste kirjeldus ja arvatav põhjus;

7.2.3. tellimuse number.

7.3. Pretensiooni esitamise korral Toote mittevastavuse osas vaatab MXStar pretensiooni läbi 14 kalendripäeva jooksul selle saamisest arvates.

7.4. Juhul, kui MXStar nõustub pretensioonis tooduga, on MXStaril õigus Toode parandada või kui see ei ole võimalik või otstarbekas, asendab MXStar puudusega Toote samasuguse puuduseta Tootega. Juhul kui Toote asendamine ei ole võimalik (Toode puudub MXStaril või toodet enam ei toodeta), tagastab MXStar puudusega Toote eest kasutaja arvelduskontole toote ostuhinna 14 kalendripäeva jooksul alates MXStari poolt pretensioonis tooduga nõustumisest.

GARANTIIJUHTUMID
8.1. Toodetele kehtib garantii üksnes juhul, kui see on sõnaselgelt märgitud E-poes vastavat Toodet tutvustavas tekstis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad E-poes Toodet tutvustavas tekstis või Tootega kaasasolevates dokumentides.

8.2. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis annab müügigarantii Kasutajale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist, või kui asja parandamine ei õnnestu, selle asendamist.

8.3. Toote parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii parandamise aja kestuse võrra, vaid kehtib kuni lõpeb esialgselt määratud garantiitähtaeg;

8.4. Toote parandamisel Tootes asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Tootele esialgselt antud garantiitähtaeg; garantiitähtajal asendatud Toote garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi lõppema ostetud Tootele esialgselt antud garantiitähtaeg.

8.5. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Toote mehaanilisest vigastusest aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Toote mitteotstarbekohasest kasutamisest, Toote kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest.

8.6. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda MXStari poole e-posti aadressil info@mxstar.eu (lisades pöördumise juurde asjakohase Toote müügilepingu) või otse Tootega kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (näiteks Toote maaletooja) poole.

MXStari TAGANEMISÕIGUS
9.1. MXStaril on õigus Kasutajaga sõlmitud müügilepingust ilma mis tahes sanktsioonideta taganeda alljärgnevatel põhjustel:

9.1.1. tellitud Toode puudub MXStari või tarnija laost ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida;

9.1.2. vastavalt Eestis kehtivatele ning tehingutele kohalduvatele õigusaktidele ei tohi Kasutajale Toodet müüa (näiteks vanusepiirangu tõttu);

9.1.3. müügilepingu täitmist takistab objektiivne asjaolu, mida MXStar ei saanud ette näha, ära hoida või mõjutada (vääramatu jõud).

9.1.4. MXStaril ei ole muul põhjusel mõistlikult võimalik müügilepingut täita.

9.2. Kui MXStar on müügilepingust taganenud, tagastab ta müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Kasutajale 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest.

9.3. Enne müügilepingust taganemist punktis 9.1. toodud aluse esinemisel, võib MXStar Kasutajale pakkuda tellitud Tootega samaväärset toodet ning samaväärse toote sobivuse kohta Kasutaja poolse kinnituse saamisel loetakse müügileping muudetuks ning Kasutajale tarnitakse tellitud Tootega samaväärne toode.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
10.1. MXStar ei vastuta ühelgi juhul:

10.1.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad E-poe tehnilist lahendust või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne ja sellest tulenevalt müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekandega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud neist MXStari viivitamatult teavitama;

10.1.2. Kasutajale tekitatud kahju eest, kui Kasutaja identiteeti kasutab teine isik;

10.1.3. muudel juhtudel, mille puhul on MXStari vastutus välistatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. MXStar ei vastuta Toote kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Kasutaja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Kasutaja poolse müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Toote üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

10.4. MXStar ei kompenseeri Kasutajale ühelgi juhul mis tahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mis tahes kaudset kahju (näiteks saamata jäänud tulu).

10.5. MXStar ei kompenseeri Kasutaja kahju, mis tekib põhjusel, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate isikute ees Tootega seoses mis tahes kohustusi (näiteks kohustust Toode kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

10.6. MXStar ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

10.7. MXStar ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajal tulenevalt asjaolust, et MXStar on kasutanud õigust müügilepingust taganeda.

10.8. Käesolevas punktis loetletud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti ulatuses, milles sellist vastutust pole vastavalt õigusaktidele lubatud piirata või välistada.

POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
11.1. Kasutaja kohustub:

11.1.1. esitama Toodete ostuprotsessis täielikult tõeseid isikuandmeid, sealhulgas esitama tellimuse oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

11.1.2. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema identiteedi alt või tema elu- või asukohas asuvalt IP-aadressilt;

11.1.3. mitte kasutama MXStari e-poodi ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

11.1.4. mitte lubama sooritada MXStari E-poes oma identiteedi all tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

11.2. Kasutaja kinnitab, et ta:

11.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha MXStari E-poes võimaldatud tehinguid;

11.2.2. on teadlik ja nõustub, et MXStari E-poes tellimuse esitamine ja tellimuse eest tasumine toob kaasa siduva müügilepingu sõlmimise;

11.2.3. on teadlik ja nõustub sellega, et MXStaril on õigus Kasutaja isikuandmeid säilitada ja teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Tingimustele ja punktis 14.1 viidatud isikuandmete töötlemise teatisele;

11.2.4. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et MXStari E-poe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

11.3. MXStar kinnitab, et:

11.3.1. Tooted vastavad E-poes esitatud kirjeldustele ning väljendatud omadustele ja kvaliteedile või eeltoodu puudumisel vähemalt keskmisele, sellistele Toodetele omasele kvaliteedile;

11.3.2. Toodete kohta esitatud andmed, sealhulgas Tootel või selle müügipakendil või Toote külge kinnitatud etiketil olev märgistus jms andmed on õiged ja korrektsed;

11.3.3. Tooted on enamasti uued, st need müüakse esmakasutusse, kui tegu pole kasutatud kaupade müügiga, millele on viide E-poe Toote kirjelduse juures.

TEADETE EDASTAMINE
12.1. E-poe teadete ja müügilepingutega seonduva informatsiooni vahetamine Kasutaja ja MXStari vahel toimub elektroonilises vormis E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud E-poe süsteemis. Teateid võib Kasutajale edastada ka kirjalikult müügilepingus avaldatud aadressil.

INTELLEKTUAALNE OMAND
13.1. MXStari e-pood ja kogu selle sisu, sh kogu kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on MXStari intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kasutajal õigust MXStari kirjaliku loata kasutada.

13.2. Eesmärgiga pakkuda enda Tooteid E-poe kaudu on Toodete tootjad ja tarnijad andnud MXStarile õiguse kasutada enda kaubamärki, Toodete kirjeldusi, fotosid ja muud vara, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
14.1. MXStar töötleb Kasutaja isikuandmeid, mida kogutakse läbi MXStari veebilehe. Täpsem teave isikuandmete töötlemise kohta on toodud MXStari privaatsuspoliitikas, mis on leitav MXStari veebilehel.

14.2. MXStar on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
15.1. Nii Tingimustele kui ka Toodete müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus. Tarbijast Kasutajal on ka õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

15.2. Tarbijast Kasutajal on õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on Kasutajale tasuta ning Kasutaja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti koduleheküljel http://tarbijakaitseamet.ee. Kui tarbijast Kasutaja asub mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, on tarbijast Kasutajal võimalus esitada kaebus läbi Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mis asub aadressil https://ec.eeropa.ee/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET.

15.3. Kui mis tahes säte käesolevatest Kasutustingimustest peaks osutuma tühiseks, kehtetuks või muud moodi vastuoluliseks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivus

Käesolevad Tingimused kehtivad alates 21.12.2023.